Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
123
Previous Page 1-15 Next Page
01/06/2014
Sở Tài chính đã có tờ trình số 521/TTr-STC ngày 12/5/2014 về việc phê duyệt Đề án Lựa chọn nhà đầu tư tiếp nhận toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần giống cây trồng và dịch vụ nông nghiệp Hà Nam thông qua hình thức đấu giá. Ngày 30/5/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 517/QĐ-V/v phê duyệt Đề án “lựa chọn nhà đầu tư tiếp nhận toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần giống cây trồng và dịch vụ nông nghiệp Hà Nam”