Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Cải cách hành chính  
Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam

- Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn;

- Chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính;

- Số điện thoại: 0913538607;

- Email: nguyenanhtuan.tc@hanam.gov.vn;

- Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Sở Tài chính - Số 1 đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.​


Sở Tài chính