Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Cân đối ngân sách địa phương Quý II năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 5924/TB-UBND27/07/2022 24.TB-UBND.pdf ; TH-2022-Q2-B59-TT343-35.xlsx
2
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý II năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 6024/TB-UBND27/07/2022 24.TB-UBND.pdf ; TH-2022-Q2-B60-TT343-35.xlsx
3
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý II năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 6124/TB-UBND27/07/2022 24.TB-UBND.pdf ; TH-2022-Q2-B61-TT343-35.xlsx
4
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 6117/TB-UBND22/04/2022 17-TB-UBND.pdf ; TH-2022-Q1-B61-TT343-35.xlsx
5
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 6017/TB-UBND22/04/2022 17-TB-UBND.pdf ; TH-2022-Q1-B60-TT343-35.xlsx
6
Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 5917/TB-UBND22/04/2022 17-TB-UBND.pdf ; TH-2022-Q1-B59-TT343-35.xlsx
7
Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 Năm 2021Biểu mẫu số 622224/QĐ-UBND24/12/2021 2224.QĐ.UBND.pdf ; QT-2020-N-B62-TT343-35.xlsx
8
Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2021Biểu mẫu số 632224/QĐ-UBND24/12/2021 2224.QĐ.UBND.pdf ; QT-2020-N-B63-TT343-35.xlsx
9
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 Năm 2021Biểu mẫu số 642224/QĐ-UBND24/12/2021 2224.QĐ.UBND.pdf ; QT-2020-N-B64-TT343-35.xlsx
10
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 Năm 2021Biểu mẫu số 652224/QĐ-UBND24/12/2021 2224.QĐ.UBND.pdf ; QT-2020-N-B65-TT343-35.xlsx
11
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, tổ chức năm 2020 Năm 2021Biểu mẫu số 662224/QĐ-UBND24/12/2021 2224.QĐ.UBND.pdf ; QT-2020-N-B66-TT343-35.xlsx
12
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2020 Năm 2021Biểu mẫu số 672224/QĐ-UBND24/12/2021 2224.QĐ.UBND.pdf ; QT-2020-N-B67-TT343-35.xlsx
13
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 Năm 2021Biểu mẫu số 682224/QĐ-UBND24/12/2021 2224.QĐ.UBND.pdf ; QT-2020-N-B68-TT343-35.xlsx
14
Cân đối ngân sách địa phương năm 2022 Năm 2021Biểu mẫu số 3340/TB-UBND02/12/2021 40-TB-UBND.pdf ; DT-2022-N-B33-TT343-35.xlsx
15
Cân đối thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2022 Năm 2021Biểu mẫu số 3440/TB-UBND02/12/2021 40-TB-UBND.pdf ; DT-2022-N-B34-TT343-35.xlsx
16
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 Năm 2021Biểu mẫu số 3540/TB-UBND02/12/2021 40-TB-UBND.pdf ; DT-2022-N-B35-TT343-35.xlsx
17
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2022 Năm 2021Biểu mẫu số 3640/TB-UBND02/12/2021 40-TB-UBND.pdf ; DT-2022-N-B36-TT343-35.xlsx
18
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2022 Năm 2021Biểu mẫu số 3740/TB-UBND02/12/2021 40-TB-UBND.pdf ; DT-2022-N-B37-TT343-35.xlsx
19
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 Năm 2021Biểu mẫu số 4040/TB-UBND02/12/2021 40-TB-UBND.pdf ; DT-2022-N-B40-TT343-35.xlsx
20
Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương năm 2022 Năm 2021Biểu mẫu số 4140/TB-UBND02/12/2021 40-TB-UBND.pdf ; DT-2022-N-B41-TT343-35.xlsx
21
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi ngân sách từng huyện năm 2022 Năm 2021Biểu mẫu số 4240/TB-UBND02/12/2021 40-TB-UBND.pdf ; DT-2022-N-B42-TT343-35.xlsx
22
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2022 Năm 2021Biểu mẫu số 4340/TB-UBND02/12/2021 40-TB-UBND.pdf ; DT-2022-N-B43-TT343-35.xlsx
23
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2022 Năm 2021Biểu mẫu số 4440/TB-UBND02/12/2021 40-TB-UBND.pdf ; DT-2022-N-B44-TT343-35.xlsx
24
Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 5941/TB-UBND02/12/2021 TH-2021-N-B59-TT343-35.xlsx
25
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6041/TB-UBND02/12/2021 41-TB-UBND.pdf ; TH-2021-N-B60-TT343-35.xlsx
26
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6141/TB-UBND02/12/2021 41-TB-UBND.pdf ; TH-2021-N-B61-TT343-35.xlsx
27
Cân đối ngân sách địa phương Quý III năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 5937/TB-UBND05/10/2021 37-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q3-B59-TT343-35.xlsx
28
Thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý III năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6037/TB-UBND05/10/2021 37-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q3-B60-TT343-35.xlsx
29
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý III năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6137/TB-UBND05/10/2021 37-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q3-B61-TT343-35.xlsx
30
Thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý II năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6028/TB-UBND07/07/2021 28-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q2-B60-TT343-35.xlsx
31
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý II năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6128/TB-UBND07/07/2021 28-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q2-B61-TT343-35.xlsx
32
Cân đối ngân sách địa phương Quý II năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 5928/TB-UBND07/07/2021 28-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q2-B59-TT343-35.xlsx
33
Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 5919/TB-UBND16/04/2021 19-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q1-B59-TT343-35.xlsx
34
Thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6019/TB-UBND16/04/2021 19-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q1-B60-TT343-35.xlsx
35
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6119/TB-UBND16/04/2021 19-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q1-B61-TT343-35.xlsx
36
Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 0234/BC-UBND10/03/2021 34-BC-UBND.pdf ; THTH-2021-N-B02-TT343-35.xlsx
37
Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 Năm 2021Biểu mẫu số 0235/BC-UBND10/03/2021 35-BC-UBND CONG KHAI QUYET TOAN 2019.pdf ; THTH-2019-N-B02-TT343-35.xlsx
38
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 572733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B57-TT343-35.xlsx
39
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 582733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B58-TT343-35.xlsx
40
Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 Năm 2020Biểu mẫu số 632732/QĐ-UBND30/12/2020 2732-QĐ.UBND.pdf ; QT-2019-N-B63-TT343-35.xlsx
41
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019 Năm 2020Biểu mẫu số 642732/QĐ-UBND30/12/2020 2732-QĐ.UBND.pdf ; QT-2018-N-B64-TT343-35.xlsx
42
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019 Năm 2020Biểu mẫu số 652732/QĐ-UBND30/12/2020 2732-QĐ.UBND.pdf ; QT-2018-N-B65-TT343-35.xlsx
43
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, tổ chức năm 2019 Năm 2020Biểu mẫu số 662732/QĐ-UBND30/12/2020 2732-QĐ.UBND.pdf ; QT-2019-N-B66-TT343-35.xlsx
44
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2019 Năm 2020Biểu mẫu số 672732/QĐ-UBND30/12/2020 2732-QĐ.UBND.pdf ; QT-2019-N-B67-TT343-35.xlsx
45
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019 Năm 2020Biểu mẫu số 682732/QĐ-UBND30/12/2020 2732-QĐ.UBND.pdf ; QT-2019-N-B68-TT343-35.xlsx
46
Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 462733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B46-TT343-35.xlsx
47
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 472733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B47-TT343-35.xlsx
48
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 482733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B48-TT343-35.xlsx
49
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 492733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B49-TT343-35.xlsx
50
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 502733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B50-TT343-35.xlsx
123
Previous Page 1-50 Next Page