Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin nội bộ  
11/03/2020
Được sự nhất trí của Ban chấp hành Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở Tài chính. Chiều ngày 26/9/2019 Chi bộ Quản lý giá và công sản thuộc Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Trần Thị Hồng.
15/01/2020
Thực hiện Kế hoạch 36-KH/ĐUSTC ngày 03/09/2019 của Đảng bộ Sở Tài chính về việc Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 129-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 92-KH/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lầm thứ XIII của Đảng. Ngày 15/01/2020 Chi bộ Quản lý ngân sách đã tiến hành tổ chức đại hội (nhiệm kỳ 2020 - 2023)
15/01/2020
Thực hiện Công văn số 67-CV/BCĐ ngày 21/11/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2020; ngày 15 tháng 01 năm 2020 tại Hội trường Sở Tài chính đã tiến hành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.
14/01/2020
Thực hiện Kế hoạch 36-KH/ĐUSTC ngày 03/09/2019 của Đảng bộ Sở Tài chính về việc Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 129-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 92-KH/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lầm thứ XIII của Đảng. Ngày 14/01/2020 Chi bộ Quản lý Giá và Công sản đã tiến hành tổ chức đại hội (nhiệm kỳ 2020 - 2023)
13/01/2020
Thực hiện Kế hoạch 36-KH/ĐUSTC ngày 03/09/2019 của Đảng bộ Sở Tài chính về việc Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 129-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 92-KH/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lầm thứ XIII của Đảng. Ngày 13/01/2020 Chi bộ Tài chính đầu tư đã tiến hành tổ chức đại hội (nhiệm kỳ 2020 - 2023)
10/01/2020
Ngày 10/01/2020, được sự đồng ý của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Sở Tài chính tổ chức ​Hội nghị trao các Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH cho đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài chính.
08/01/2020
Thực hiện Kế hoạch 36-KH/ĐUSTC ngày 03/09/2019 của Đảng bộ Sở Tài chính về việc Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 129-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 92-KH/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lầm thứ XIII của Đảng. Ngày 08/01/2020 Chi bộ Thanh tra Sở đã tiến hành tổ chức đại hội (nhiệm kỳ 2020 - 2023)
08/01/2020
Thực hiện Kế hoạch 36-KH/ĐUSTC ngày 03/09/2019 của Đảng bộ Sở Tài chính về việc Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 129-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 92-KH/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lầm thứ XIII của Đảng. Ngày 08/01/2020 Chi bộ Tài chính hành chính sự nghiệp đã tiến hành tổ chức đại hội (nhiệm kỳ 2020 - 2023)
07/01/2020
Thực hiện Kế hoạch 36-KH/ĐUSTC ngày 03/09/2019 của Đảng bộ Sở Tài chính về việc Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 129-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 92-KH/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lầm thứ XIII của Đảng. Ngày 07/01/2020 Chi bộ Văn phòng Sở đã tiến hành tổ chức đại hội (nhiệm kỳ 2020 - 2023)
27/12/2019
Thực hiện Kế hoạch 36-KH/ĐUSTC ngày 03/09/2019 của Đảng bộ Sở Tài chính về việc Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 129-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 92-KH/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lầm thứ XIII của Đảng
12/12/2019
Chiều ngày 12/12/2019, Khối thi đua (KTĐ) Tổng hợp tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
15/10/2019
Ngày 14/10/2019, tại trụ sở Hội chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam - Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức triển khai hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2019.
04/10/2019
Ngày 04/10/2019, Chi đoàn Sở Tài chính đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2019 – 2022 và bầu ra ban chấp hành mới có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo Chi đoàn.
123456
Previous Page 1-15 Next Page