Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

TIN TỨC SỰ KIỆN  
123456
Previous Page 1-15 Next Page
23/04/2024
Sáng ngày 23/4/2024, Sở Tài chính triệu tập toàn bộ cán bộ, đảng viên công chức thuộc Sở dự ​Hội nghị tại hội trường Sở Tài chính do T​ỉnh ủy tổ chức về ​bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới​ với chuyên đề: Giá trị ý nghĩa nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cá vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giầu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua truyền hình trực tiếp.