Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

TIN TỨC SỰ KIỆN  
1234567
Previous Page 1-15 Next Page
11/03/2020
Được sự nhất trí của Ban chấp hành Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở Tài chính. Chiều ngày 26/9/2019 Chi bộ Quản lý giá và công sản thuộc Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Trần Thị Hồng.