Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 38/2021/TT-BTC bãi bỏ thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày 04/4/2008 của bộ trưởng BTC hướng dẫn về phương thứ...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Thông tư số 38/2021/TT-BTC bãi bỏ thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày 04/4/2008 của bộ trưởng BTC hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí,giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt QG
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan