Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 về chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình h...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 về chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính