Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 33/TB-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Công khai tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị ki...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán  
Thông báo số 33/TB-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Công khai tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2021 tại báo cáo Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Hà Nam và kết luận, kiến nghị các năm trước chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan