Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 06/TB-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Công khai tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán củ...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán  
Thông báo số 06/TB-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Công khai tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán của Kiểm toán chuyên đề và kiểm toán ngân sách địa phương các năm trước của tỉnh Hà Nam năm 2021
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan