Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 04/TB-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Công khai tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán  
Thông báo số 04/TB-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Công khai tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017

Xem chi tiết tại đây

Sở Tài chính
Tin liên quan