Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 03/TB-UBND ngày 14/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thông báo công khai tình hình thực hiệ...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán  
Công văn số 03/TB-UBND ngày 14/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thông báo công khai tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2016 và các năm trở về trước

Xem chi tiết tại đây

Sở Tài chính
Tin liên quan