Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 03/TB-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Công khai tình hình thực hiện, kiến nghị Kiểm toán n...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán  
Thông báo số 03/TB-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Công khai tình hình thực hiện, kiến nghị Kiểm toán năm 2022 và các năm trước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan