Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 55/TB-UBND ngày 20/9/2019 V/v thông báo công khai tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán ngân sách địa ...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán  
Thông báo số 55/TB-UBND ngày 20/9/2019 V/v thông báo công khai tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 và các năm trước
Sở Tài chính
Tin liên quan