Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận số 238/KL-TTr ngày 20/01/2020 của Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách nhà nước và hoạt động tài chính khác của huyện Kim Bảng

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Kết luận số 238/KL-TTr ngày 20/01/2020 của Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách nhà nước và hoạt động tài chính khác của huyện Kim Bảng
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan