Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận số 1250/KL-TTr ngày 15/6/2020 của Sở Tài chính về việc thanh tra chuyên đề công tác chấp hành pháp luật về t...

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Kết luận số 1250/KL-TTr ngày 15/6/2020 của Sở Tài chính về việc thanh tra chuyên đề công tác chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Thanh Liêm
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan