Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành luật

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin trong tỉnh  
Tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành luật
Sáng ngày 13.11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.


Thiếu tướng Phạm Văn Vinh - Phó Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an truyền đạt một số nội dung trọng tâm của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Thiếu tướng Phạm Văn Vinh - Phó Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an truyền đạt một số nội dung trọng tâm của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành luật gồm: Luật số 29/2018 của Quốc Hội 14 về Luật bảo vệ Bí mật Nhà nước; Nghị định số 26, ngày 28/2/2020 của Thủ tướng chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Thông tư số 38, ngày 17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong Công an nhân dân; hướng dẫn cụ thể việc áp dụng các Danh mục bí mật Nhà nước…. Đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cơ quan đơn vị.  

Qua buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về bảo vệ bí mật Nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Đồng thời bổ sung kiến thức và kỹ năng thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót, khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc ANQG, bảo đảm TTATXH phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Lê Phượng

http://hanamtv.vn/