Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sử dụng hơn 12.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi năm 2020 mua vắc xin phòng Covid-19

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Sử dụng hơn 12.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi năm 2020 mua vắc xin phòng Covid-19

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 1271/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020 để mua vắc-xin phòng Covid-19.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 12.100 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi và còn lại của NSNN năm 2020 để mua vắc xin phòng dịch Covid-19.

C:\Users\test\Desktop\Phien hop 55.jpg

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thứ 55

Theo nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời việc mua sắm vắc-xin phòng dịch Covid-19, đảm bảo hiệu quả, an toàn cho người dân và toàn xã hội.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây lan mạnh ở nước ta, nguồn kinh phí này là nguồn lực rất quan trọng để thực hiện chiến lược vắc-xin của Việt Nam phòng chống dịch Covid-19, theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trước đó, ngày 19/5/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký tờ trình của Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, phê duyệt việc thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước khó khăn, để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và các nguồn vốn hợp pháp khác mua vắc xin phòng Covid-19, việc thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiếp cận mua, nhập khẩu vắc-xin để triển khai tiêm chủng trên diện rộng cho nhân dân.

Theo tính toán của Bộ Y tế, dự kiến mua 150 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người, với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, kinh phí mua vắc-xin khoảng 21 nghìn tỷ đồng; kinh phí vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm chủng khoảng 4,2 nghìn tỷ đồng.

GH


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính