Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 01 tháng 12 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 01 tháng 12 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 29/11/2021:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh và Sở Nội vụ báo cáo việc sáp nhập về Ban QLDA ĐTXD tỉnh (GM 390) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.HOÃN HỌP
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
14:00 - ..........
Hội nghị nghe các sở ngành báo cáo tình hình thực hiện một số dự án (GM 389) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị.
Phòng 309 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 3, 30/11/2021:
Sáng08:00 - ..........
Mời họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (CV 374 thay thế CV 373) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị. (Họp 1,5 ngày)
Phòng 401 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến phiên họp của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số. (GM 391) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 4, 01/12/2021:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thanh tra (GM 394) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 5, 02/12/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ (GM 392) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 6, 03/12/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 04/12/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 05/12/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính