Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tuần 02 tháng 04 năm 2024

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lịch tuần 02 tháng 04 năm 2024
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 08/04/2024:
Sáng08:00 - ..........
HN báo cáo rà soát các dự án khu đô thị trên địa bàn (GM 92) Đ/c Dũng PGĐ sở và phòng QLGCS dự họp


Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều
Thứ 3, 09/04/2024:
Sáng08:00 - ..........
Họp hội đồng thẩm định BC đề xuất chủ trương đầu tư, dừng chủ trương đầu tư một số dự án ĐT công (lĩnh vực GT) trên địa bàn tỉnh (GM 94) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị.
Phòng họp 320, trụ sở UBND tỉnh
10:00 - ..........
Hội nghị nghe Sở Tài chính, các ngành liên quan báo cáo phương án giá đất của một số dự án trên địa bàn tỉnh (GM 95) PGĐ Dũng và phòng QLGCS dự hội nghị
Phòng họp 320, trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 4, 10/04/2024:
Sáng08:00 - ..........
HN Tỉnh uỷ tổng kết công tác Đảng 5 năm (2021-2025), tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng (2011-2025) trong Đảng bộ tỉnh, tổng kết thực hiện chỉ thị 35-CT/TW (GM 1068) Đ/c Tuấn Giám đốc Sở dự HN
Hội trường UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
HN nghe Sở TNMT báo cáo viêc thu hồi đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của một số dự án (GM 97) Đ/c Dũng PGĐ sở và phòng QGCS dự HN
Phòng họp 203, trụ sở UBND tỉnh
Thứ 5, 11/04/2024:
Sáng08:00 - ..........
HN bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND năm 2024 (GM 22) Đ/c Tuấn Giám đốc Sở dự HN
Hội trường UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
HN bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND năm 2024 (GM 22) Đ/c Tuấn Giám đốc Sở dự HN
Hội trường UBND tỉnh
Thứ 6, 12/04/2024:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị Giao ban Đảng uỷ khối Cụm Đồng bằng Bắc bộ Tại Hà Nam (CV 438) Đồng chí Tuấn GĐ sở Dự hội nghị.
Khách sạn Vinpearl Phủ lý số 69 đường Châu Cầu
Chiều
Thứ 7, 13/04/2024:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 14/04/2024:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính