Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tuần 01 tháng 06 năm 2024

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lịch tuần 01 tháng 06 năm 2024
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 03/06/2024:
Sáng


Chiều
Thứ 3, 04/06/2024:
Sáng08:00 - ..........
Thanh tra tỉnh làm việc với STC theo QĐ thanh tra số 43/QĐ-Ttr (CV 246) Đ/c Dũng PGĐ Sở và phòng TCDN, QLGCS dự HN
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính tỉnh Hà Nam
08:00 - ..........
Dự Hội nghị tiếp, làm việc với Đoàn công tác Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh U Đôm Xay, nước CHDCND Lào (GM 16) Đ/c Tư PGĐ Sử và phòng TCHCSN dự HN
Phòng họp tầng 2 Sở Giáo dục và Đào tạo
Chiều
Thứ 4, 05/06/2024:
Sáng
Chiều13:45 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo rà soát các nội dung liên quan Quy hoạch sử dụng đất TP Phủ Lý và thị xã Duy Tiên (GM 171) Đ/c Dũng và phòng QLGCS dự HN
Phòng họp 320, trụ sở UBND tỉnh
14:00 - ..........
Dự hội nghị thống nhất một số nội dung trong công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình trọng điểm của tỉnh (GM 1034) Đ/c Tuấn GĐ Sở, Đ/c Tư PGĐ Sở và phòng TCĐT dự HN
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính tỉnh Hà Nam
Thứ 5, 06/06/2024:
Sáng08:00 - ..........
Dự phiên họp UBND tỉnh (GM 175) Đ/c Tuấn GĐ Sở và Phòng QLNS, TCHCSN, QLGCS dự HN
Phòng họp 320, trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Dự phiên họp UBND tỉnh (GM 175) Đ/c Tuấn GĐ Sở và Phòng QLNS, TCHCSN, QLGCS dự HN
Phòng họp 320, trụ sở UBND tỉnh
Thứ 6, 07/06/2024:
Sáng07:15 - ..........
Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh (KH 21 và GM 46) Đ/c Tuấn GĐ Sở dự
Huyện Bình Lục
07:15 - ..........
Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh (KH 21 và GM 46) Đ/c Tư PGĐ Sở dự
Huyện Lý Nhân
Chiều14:00 - ..........
Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh (KH 21 và GM 46) Đ/c Tuấn GĐ Sở dự
Huyện Bình Lục
14:00 - ..........
Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh (KH 21 và GM 46) Đ/c Tư PGĐ Sở dự
Huyện Lý Nhân
Thứ 7, 08/06/2024:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 09/06/2024:
Sáng
Chiều

Sở Tài chính