Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tuần 02 tháng 03 năm 2024

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lịch tuần 02 tháng 03 năm 2024
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 11/03/2024:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến Chính phủ về thực hiện dự án bất động sản của các địa phương, doanh nghiệp (GM 66) Đồng chí Dũng PGĐ sở đi dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều14:30 - ..........
Hội nghị thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành (GM 380) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng TCĐT dự.
Phòng họp Tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 3, 12/03/2024:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Người cao tuổi Việt Nam (GM 67) Đồng chí Tư PGĐ sở đi dự.
Phòng 203 UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị thống nhất hoàn trả tiền tạm ứng quỹ phát triển đất (GM 36) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng TCĐT dự.
Ban Quản lý các khu CN tỉnh
Thứ 4, 13/03/2024:
Sáng
Chiều
Thứ 5, 14/03/2024:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị tổng kết 10 năm về tìm kiểm quy tập hài cốt Liệt sĩ (GM 08) Đồng chí Tư PGĐ sở đi dự.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Chiều13:00 - ..........
Hội nghị giao ban giữa HĐND tỉnh với HĐND huyện Bình Lục (GM 34) Đồng chí Dũng PGĐ sở đi dự.
Trụ sở UBND huyện Bình lục
Thứ 6, 15/03/2024:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 16/03/2024:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 17/03/2024:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính