Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 04 tháng 04 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 04 tháng 04 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 26/04/2021:
Sáng08:30 - ..........
Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 207 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
09:00 - ..........
Thông qua dự thảo biên bản kiểm toán tại Thành phố phủ lý ( Đồng chí Tư PGĐ sở và Phòng QLNS đi dự)
Trụ sở UBND Thành phố phủ lý
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh ủy; Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 401 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
15:00 - ..........
Thông qua dự thảo biên bản kiểm toán của Sở Tài chính ( Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Tư PGĐ sở và Phòng QLNS; TCĐT; QLG dự hội nghị)
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 3, 27/04/2021:
Sáng09:00 - ..........
Thông qua dự thảo biên bản kiểm toán ( Đồng chí Tư PGĐ sở và Phòng TCĐT đi dự)
Trụ sở Sở Y tế Hà Nam
Chiều14:00 - ..........
Thông qua dự thảo biên bản kiểm toán (Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCHCSN đi dự)
Trụ sở Sở NN và PTNT
16:00 - ..........
Thông qua dự thảo biên bản kiểm toán (Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT đi dự )
Trụ sở Sở NN và PTNT
Thứ 4, 28/04/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 5, 29/04/2021:
Sáng07:30 - ..........
Đại hội hội khuyến học tỉnh ; Đồng chí Tạo PGĐ sở và đồng chí Hoàng Văn phòng Sở đi dự
Hội trường Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
Chiều
Thứ 6, 30/04/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 01/05/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 02/05/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính