Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 04 tháng 11 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 04 tháng 11 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 22/11/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị UBND tỉnh làm việc với Đoàn Thanh tra Chính Phủ (GM 384) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Thư PGĐ sở và Giang TPTCĐT dự hội nghị,
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị thống nhất thu tiền sử dụng hạ tầng của các doanh nghiệp (GM 224) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCHCSN dự hội nghị
Phòng họp tầng 2 Ban QLKCN
14:00 - ..........
Báo cáo các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn tỉnh (GM 382) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 3, 23/11/2021:
Sáng07:30 - ..........
Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam ; Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
07:30 - ..........
Dự lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND tỉnh (GM 128) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Hội trường UBND tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị thẩm tra quyết toán dự án (GM 2262) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe Sở KHĐT báo cáo tình hình giải ngân các dự án đầu tư công (GM 385) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
14:00 - ..........
Sở Tài chính làm việc với tổ công tác của Thanh tra Chính phủ (GM 673) Đồng chí Thư PGĐ sở và Phòng QLG dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 4, 24/11/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai NQ Đại hội Đảng XIII (GM 361) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị thẩm tra phê duyệt quyết toán các dự án ( GM 2297) Đồng chí Tư PGĐ sở; Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng TCĐT; Văn phòng sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
15:30 - ..........
Mời họp Thường trực Tỉnh ủy (GM 368) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Phòng 207 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 5, 25/11/2021:
Sáng08:00 - ..........
Họp ban Thường vụ Tỉnh ủy (CV 370) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 401 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
Chiều14:00 - ..........
Họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (CV 371) Đồng chí Tuấn GĐ sở và đồng chí Nga TPQLNS dự hội nghị.
Phòng 401 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 6, 26/11/2021:
Sáng08:00 - ..........
Thẩm tra các dự thảo nghị quyết và báo cáo trình tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh (GM GM 132) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Tư PGĐ sở Và Nga TP QLNS; Ngọc, Giang TCHCSN dự hội nghị.
Phòng họp tầng 4 trụ sở HĐND tỉnh
08:00 - ..........
Họp Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh (CV 371) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 401 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
Chiều
Thứ 7, 27/11/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 28/11/2021:
Sáng08:00 - ..........
Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở KHĐT tỉnh (GM 132) Đồng chí Tư PGĐ sở và Đồng chí Giang TPTCĐT dự hội nghị.
Trụ sở làm việc Sở KHĐT tỉnh Hà Nam
Chiều


Sở Tài chính