Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 02 tháng 11 năm 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 02 tháng 11 năm 2020
Thứ 2, 09/11/2020:
Sáng08:00 - ..........
Dự lễ kỷ niệm 20 năm Thành lập Phường Quang Trung. Đồng chí Tạo PGĐ sở và Văn phòng sở đi dự
Trụ Sở Đảng ủy Phường Quang Trung
08:00 - ..........
Dự hội nghị xin ý kiến đóng góp vào dự thảo các đề án công tác Quốc phòng (GM 33) Đồng chí Tư PGĐ sở và đồng chí Trượng TP TCHCSN dự hội nghị.
Hội trường tầng 6 Bộ chỉ huy QS tỉnh
Chiều13:30 - ..........
Dự phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh (GM 318) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 321 Trụ sở UBND tỉnh
14:30 - ..........
Dự lễ khai mạc HKPĐ tỉnh Hà Nam ; Đồng chí Tạo PGĐ sở dự.
Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Hà Nam
Thứ 3, 10/11/2020:
Sáng07:30 - ..........
Dự phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020 (GM 318) Thành phần: Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Nga TP QLNS; Đồng chí Trượng TP TCHCSN dự hội nghị. (Đồng chí Nga TP QLNS chuẩn bị 60 bộ tài liệu cho hội nghị trước 7 giờ)
Phòng 321 Trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 4, 11/11/2020:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo Dự án khu nhà ở đô thị tại Phường Châu Giang và phường Hòa Mạc Thị xã Duy Tiên (GM 319) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp 203 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 5, 12/11/2020:
Sáng07:30 - ..........
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng (CV 35) Đồng chí Tư PBT Đảng ủy và các đồng chí trong BCH dự hội nghị.
Hội trường H Trường chính trị tỉnh
08:00 - ..........
Dự hội nghị tổng kết các Đề án về công tác quốc phòng địa phương (GM 317) Đồng chí Tạo PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
08:00 - ..........
Dự phiên họp tháng 11/2020 thường trực HĐND tỉnh (GM 120) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Nga TP QLNS dự hội nghị.
Phòng họp tầng 4 trụ sở HĐND tỉnh
10:30 - ..........
Hội nghị làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID - 19 ; (GM 321) Đồng chí Tạo PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 6, 13/11/2020:
Sáng08:00 - ..........
UBND tỉnh nghe Sở Tài chính báo cáo phương án giá đất một số dự án trên địa bàn huyện (GM 322) Đồng chí Tạo PGĐ sở và phòng Ql Giá dự hội nghị
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị tập huấn Luật bảo về bí mật Nhà nước (GM 323) Đồng chí Kiên và đồng chí Hoàng Văn phòng sở đi dự.
Hội trường nhà H Công an tỉnh
Chiều
Thứ 7, 14/11/2020:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 15/11/2020:
Sáng08:00 - ..........
Dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT B Phủ lý. Đồng chí Tạo PGĐ sở đi dự.
Trường THPT B Phủ lý
Chiều


Sở Tài chính