Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 02 tháng 02 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 02 tháng 02 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 22/02/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 3, 23/02/2021:
Sáng08:00 - ..........
Phiên họp tháng 2/2021 của Thường trực HĐND tỉnh (CV 308) Đồng chí Tuấn GĐ sở và đồng chí Nga TP QLNS dự hội nghị.
Phòng họp tầng 4 HĐND tỉnh
Chiều
Thứ 4, 24/02/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 5, 25/02/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (GM 46) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Hội trường UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị của Công an tỉnh về hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia, Đồng chí Tạo PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 3 nhà A Công an tỉnh
Thứ 6, 26/02/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 27/02/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 28/02/2021:
Sáng
ChiềuSở Tài chính