Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 01 tháng 06 năm 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 01 tháng 06 năm 2020
Thứ 2, 01/06/2020:
Sáng
Chiều13:30 - ..........
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CV 1409) Đồng chí Tuấn GĐ Sở dự hội nghị
Phòng 207 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 3, 02/06/2020:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (CV 1410) Đồng chí Tuấn GĐ Sở dự hội nghị
Phòng 401 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 4, 03/06/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 5, 04/06/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 05/06/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 06/06/2020:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 07/06/2020:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính