Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam: Nhiều khoản thu đạt khá so với cùng kỳ

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin trong tỉnh  
Hà Nam: Nhiều khoản thu đạt khá so với cùng kỳ
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính Hà Nam, tính đến hết tháng 10/2014, tình có nhiều khoản thu tăng cao hơn cùng kỳ. Các nhiệm vụ chi ngân sách được thực hiện theo đúng dự toán đầu năm giao, hạn chế việc bổ sung ngoài dự toán, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

     Cụ thể theo Sở Tài chính tỉnh Hà Nam, 8 khoản thu tăng cao hơn so với cùng kỳ bao gồm: Thu từ khu công thương nghiệp dịch vụ quốc doanh tăng 21%; lệ phí trước bạ tăng 24%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 6%;  thuế thu nhập tăng 4%; thu phí và lệ phí tăng 30%; thu tiền thuế đất tăng 29%; thu khác ngân sách tăng 129% và các khoản thu thường xuyên của địa phương tăng 2%.

     Nhiều khoản thu đạt tiến độ so với kế hoạch địa phương phấn đấu như: Lệ phí trước bạ đạt 84%; thuế thu nhập đạt 105%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 130%; thu tiền thuê đất đạt 155% dự toán trung ương và 125% dự toán địa phương…

     Bên cạnh đó, các khoản chi đầu tư phát triển đảm bảo nguồn kinh phí theo dự toán đầu năm để ứng vốn theo quy định và thanh toán vốn cho khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành tiến độ các dự án. 

     Các nhiệm vụ chi ngân sách được đảm bảo chi theo đúng dự toán đầu năm giao, hạn chế việc bổ sung ngoài dự toán, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

     Từ nay đến hết năm 2014, ngành Tài chính Hà Nam phấn đấu tập trung hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN 2014; xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 cho các cơ quan đơn vị khối tỉnh và ngân sách huyện, thành phố, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

     Phối hợp các cấp, các ngành tập trung giải quyết các vướng mắc về cơ chế chính sách trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; giải quyết các vướng mắc về thu ngân sách; thực hiện các giải pháp phấn đấu tăng thu ngân sách…/.

 
Nguyễn Tuấn