Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tài chính tiếp tục giữ vị trí thứ 2 về cải cách hành chính

TIN TỨC SỰ KIỆN  
Bộ Tài chính tiếp tục giữ vị trí thứ 2 về cải cách hành chính

Bộ Nội vụ đã chính thức có kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Bộ Tài chính xếp thứ hai với Chỉ số cải cách hành chính đạt được 87,27%.

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 80% gồm 9 bộ: Ngân hàng Nhà nước dẫn đầu bảng với chỉ số là 92,68%; Bộ Tài chính xếp thứ hai với 87,27%; Bộ Khoa học và công nghệ xếp thứ ba với 86,54%; Bộ Giao thông vận tải 84,48%; Bộ Thông tin và truyền thông 84,02%; , Bộ Tư pháp 82,90%; Bộ Văn hóa thể thao và du lịch 81,57%; Bộ Ngoại giao 80,85%; và Bộ Kế hoạch và đầu tư 80,59%.

Nhóm thứ 2 đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 70% đến dưới 80%, gồm 10 bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ Tài nguyên và môi trường, Ủy ban Dân tộc, Thanh tra Chính phủ, Bộ Lao động thương binh và xã hội.

Riêng với Bộ Tài chính, bên cạnh việc duy trì được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng chung, cơ quan này còn vươn từ vị trí thứ 3 lên vị trí thứ 2 trong bảng điều tra xã hội học về công tác cải cách hành chính. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng.

Sau khi Bộ Nội vụ công bố Chỉ số CCHC, Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính đang chủ trì đánh giá lại các điểm số đã đạt được, các điểm số bị trừ, nguyên nhân chủ quan, khách quan và kiến nghị các giải pháp để hạn chế việc bị trừ điểm cũng như giữ vững, tăng chỉ số trong năm tiếp theo.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, trong nhóm các địa phương, Chỉ số CCHC năm 2016 có giá trị trung bình đạt 74,64%; trong đó có 30/63 đơn vị đạt kết quả trên giá trị trung bình.

Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu với kết quả 90,32% và cũng là địa phương duy nhất đạt chỉ số trên 90%. Điều đó minh chứng hiệu quả của những mô hình cải cách hay, các giải pháp mới được thí điểm áp dụng tại Đà Nẵng trong thời gian qua. Xếp sau Đà Nẵng là Hải Phòng với 87,24%; Hà Nội 85,23%; Đồng Nai 85,12%.

Theo Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc triển khai công tác tự đánh giá, chấm điểm, kịp thời gửi kết quả về Bộ. Công tác điều tra xã hội học để lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau về kết quả CCHC của các bộ, ngành, địa phương phục vụ cho tính toán Chỉ số CCHC được tổ chức chặt chẽ, hệ thống.

Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ, địa phương chưa thực sự quan tâm đến triển khai các nội dung CCHC. Do vậy, chưa quan tâm chỉ đạo kịp thời để chấn chỉnh, cải thiện những điểm còn hạn chế, yếu kém được chỉ ra trong Chỉ số CCHC hằng năm. 

KL