Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

TIN TỨC SỰ KIỆN  
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư chúc mừng tới toàn thể đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động tại các cơ quan báo chí, tuyên truyền, xuất bản ngành Tài chính.

Cổng TTĐT Bộ Tài chính trân trọng đăng toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng:

P:\Nam 2018\4. QUAN HỆ CÔNG CHÚNG\12-NGAY BAO CHI\1. TỜ TRÌNH\Thu Botruong ChucMung 2018.jpg


Bộ Tài chính