Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tháng 7, giải ngân vốn đầu tư công tăng khá so với cùng kỳ 2022

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin tài chính  
Tháng 7, giải ngân vốn đầu tư công tăng khá so với cùng kỳ 2022

Báo cáo của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN thực hiện từ đầu năm đến ngày 31/7/2023 cho thấy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công hiện nay tăng khả quan so với cùng kỳ năm 2022.

Bộ Tài chính cho biết, ước giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 31/7/2023 đạt 35,49%. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân đạt 37,85%, tăng so với cùng kỳ năm 2022 (34,47%). Trong đó vốn trong nước đạt 38,53% (cùng kỳ năm 2022 đạt 36,02%), vốn nước ngoài đạt 21,47% (cùng kỳ năm 2022 đạt 11,90%).

Đến hết tháng 7/2023, Có 12 Bộ và 39 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 35%. Một số Bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao như: Đồng Tháp (58,29%), Tiền Giang (56,30% ), Long An (54,29%), Ngân hàng phát triển (100%), Ngân hàng nhà nước (63,38%), Ngân hàng chính sách xã hội (62,75%), Viện Khoa học công nghệ Việt Nam (47,14%).

Có 40/52 Bộ và 24/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 35% (tỷ lệ trung bình của cả nước), trong đó có 32 Bộ, cơ quan trung ương và 04 địa phương chỉ giải ngân được dưới 20% kế hoạch vốn.

Công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư từ NSNN. Ảnh minh họa: HD

Các số liệu cũng cho thấy, tình hình thực hiện các dự án trọng điểm cũng được cải thiện đáng kể so với kỳ báo cáo trước. Tổng nguồn vốn NSNN tham gia thực hiện Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020 là 78.461 tỷ đồng. Đến nay, đã bố trí cho Dự án trong kế hoạch hàng năm là 65.425,3 tỷ đồng, trong đó kế hoạch năm 2023 là 16.889,1 tỷ đồng. Ước giải ngân đến hết 31/7/2023 là 55.014,3 tỷ đồng, đạt 84,1% tổng kế hoạch được giao; trong đó thuộc kế hoạch năm 2023 là 7.539 tỷ đồng, đạt 44,6% kế hoạch năm 2023 được giao.

Đối với Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, tổng số vốn giao trong kế hoạch hàng năm là hơn 54.747,4 tỷ đồng, trong đó kế hoạch năm 2022 là 9.521,3 tỷ đồng và năm 2023 là 45.226,1 tỷ đồng. Ước giải ngân đến 31/7/2023 là hơn 31.442,7 tỷ đồng, đạt 57,4% tổng kế hoạch được giao; trong đó số vốn thuộc kế hoạch năm 2023 là 22.300 tỷ đồng, đạt 49,3% kế hoạch năm 2023 được giao.

Đối với 3 dự án xây dựng đường cao tốc gồm: Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đến nay, tổng nguồn vốn NSNN năm 2023 bố trí cho 03 dự án là hơn 13.079,6 tỷ đồng. Ước đến hết ngày 31/7, 3 dự án cao tốc này giải ngân 5.400 tỷ đồng, đạt 41,3% kế hoạch năm 2023. Cũng theo báo cáo, Bộ Giao thông vận tải và các địa phương được phân cấp là cơ quản chủ quản đã phê duyệt đầu tư 10/10 dự án thành phần của 03 dự án trên; đồng thời đã khởi công 10/10 dự án thành phần.

Ngoài các vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân được 5 Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 chỉ ra trong các báo cáo, Bộ Tài Chính chỉ ra một số vướng mắc khác như: Một số dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, chưa phân bổ vốn và giải ngân kế hoạch năm 2023; một số bộ, cơ quan trung ương đang đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2023 nên không thực hiện việc phân bổ và giải ngân. Các dự án sử dụng vốn nước ngoài chậm tiến độ do quy trình thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị nguồn vốn ODA có nhiều thủ tục và cần nhiều thời gian….

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính đã kiến nghị các Bộ ngành, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để triển khai nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về giải ngân vốn đầu tư công, rà soát tổng hợp nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương (bao gồm cả số không phân bổ hết) theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kì tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; chủ động thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn kịp thời từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân theo đúng quy định. Đồng thời, khẩn trương phân bổ kế hoạch năm 2023 sau khi Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; giao bổ sung vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với 03 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc: Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột; Biên Hòa – Vũng Tàu; Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng: Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải và các địa phương căn cứ nhu cầu bố trí vốn cho từng dự án thành phần trong kế hoạch năm 2023 từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021, khẩn trương làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án thành phần để thực hiện

HD​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính