Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố công khai quyết toán ngân sá...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn  
Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính