Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2024, tiếp tục đề xuất các gói hỗ trợ thuế, phí phù hợp cho doanh nghiệp

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Năm 2024, tiếp tục đề xuất các gói hỗ trợ thuế, phí phù hợp cho doanh nghiệp

Liên tiếp 4 năm qua, việc tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về chính sách tài khóa, nhất là các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí đã góp phần tích cực giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền các giải pháp hỗ trợ, áp dụng cho năm 2024...

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Hơn 700 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí đã được hỗ trợ cho doanh nghiệp

Nhằm phục hồi sản xuất kinh doanh do chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế, trong giai đoạn 2020-2023, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền các giải pháp chính sách tài chính để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Tổng giá trị của các giải pháp gia hạn, miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất (như gia hạn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và tiền thuê đất; miễn, giảm thuế TNDN, thuế TNCN, thuế GTGT, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường (BVMT), tiền thuê đất...) để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân lên tới khoảng 700 nghìn tỷ đồng và dự kiến đối với những giải pháp đã ban hành, thực hiện từ đầu năm 2024 là khoảng 68 nghìn tỷ đồng.

Tiếp tục đề xuất giảm 2% thuế suất thuế GTGT đến hết năm 2024

Trong năm 2024, cùng với việc đánh giá, tổng kết việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ đã được ban hành, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành theo dõi sát tình hình thực tế, dự báo tình hình phát triển KT-XH để nghiên cứu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền các giải pháp áp dụng cho năm 2024 gắn với công tác xây dựng, giao dự toán ngân sách nhà nước cũng như để các địa phương chủ động trong việc thực hiện dự toán, cân đối ngân sách địa phương và tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp về thuế, phí và lệ phí mới được ban hành.

Theo đó, để kịp thời ứng phó với diễn biến nhanh, phức tạp của tình hình kinh tế - xã hội thế giới và khu vực, đồng thời cân nhắc, tính toán phù hợp với điều kiện thực tế trong nước, cần triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã ban hành trong năm 2023 và nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho năm 2024 như: tiếp tục xem xét giảm thuế GTGT 2%; gia hạn thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân; giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí và giảm tiền thuê đất như đã áp dụng trong năm 2023 để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024 diễn ra vào ngày 4/5/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành liên quan sớm trình cấp có thẩm quyền về miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.

Liên quan đến nội dung trên, trong thông tin báo chí thường kỳ phát đi đầu tháng 5/2024, Bộ Tài chính cho hay, Bộ đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, và tiền thuê đất trong năm 2024; Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo trình tự, thủ tục rút gọn và các Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ngày 26/4/2024, Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính. Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các dự thảo Nghị định trên, trình Chính phủ trong tháng 5 năm 2024. Hiện nay, Bộ Tài chính đang hoàn thiện hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để trình Chính phủ theo quy định.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được của việc giảm thuế GTGT 2% theo Nghị quyết số 110/2023/QH15, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% trong 6 tháng cuối năm 2024 (từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024) và giao Chính phủ tổ chức, thực hiện. Dự kiến, việc áp dụng chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT cho 6 tháng cuối năm 2024 sẽ giảm thu khoảng 24 nghìn tỷ đồng.

HP​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính