Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tuần 04 tháng 05năm 2024

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lịch tuần 04 tháng 05năm 2024
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 20/05/2024:
Sáng07:45 - ..........
Dự Hội nghị Tỉnh uỷ tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị gắn với tổng kết Chỉ thị 11-CT/TU ngày 20/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay (GM 1112) Đ/c Tuấn dự HN


Hội trường UBND tỉnh Hà Nam
Chiều13:45 - ..........
Dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (khoá XI) và quán triệt, triển khai văn bản của Trung ương (GM 1113) Đ/c Tuấn dự HN
Hội trường UBND tỉnh Hà Nam
14:00 - ..........
Dự Hội nghị trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (GM 151) Đ/c Dũng PGĐ Sở và phòng QLGCS dự HN
Phòng họp 320, trụ sở UBND tỉnh
Thứ 3, 21/05/2024:
Sáng08:00 - ..........
Dự Hội nghị liên quan ranh giới Dự án Khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo với các dự án do UBND TP Phủ Lý, Ban QLDA ĐTXD làm chủ đầu tư (GM 1269 thay thế GM 1265) Đ/c Dũng PGĐ Sở dự HN
Phòng họp tầng 2 Sở Xây dựng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị thông qua kết quả về kế hoạch phương án SXKD năm 2024 nhà máy nước sạch nông thôn (GM 859) Đ/c Dũng PGĐ Sở và Phòng TCDN, QLGCS dự hội nghị
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính tỉnh Hà Nam
14:00 - ..........
Dự Hội nghị trực tuyến về các Nghị định của Chính phủ (GM 155) Đ/c Thư PGĐ Sở và Phòng QLNS, TCĐT, QLGCS dự HN (HOÃN HỌP)
Phòng họp 320, trụ sở UBND tỉnh
14:00 - ..........
Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các dự thảo Nghị định: (1) Nghị định chi tiết một số điều Luật Kinh doanh bất động sản' (2) Nghị định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; (3) Nghị định chi tiết một số điều Luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; (4)Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; (5) Nghi định chi tiết một số điều luật nhà ở (GM 156) Đ/c Thư PGĐ Sở và phòng QLGCS dự HN
Phòng họp 320, trụ sở UBND tỉnh
14:30 - ..........
Hội nghị thống nhất một số nội dung trong biên bản thẩm tra Quyết toán dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp đường ĐH 08 (ĐT 493 B mới ) huyện Duy Tiên, (GM 870) Đ/c Thư PGĐ và phòng Tài chính đầu tư dự HN
Phòng họp tầng 5 Sở Tài chính tỉnh Hà Nam
Thứ 4, 22/05/2024:
Sáng07:00 - ..........
Dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Lục lần thứ XXIX, nhiẹm kỳ 2024-2029; Đ/c Tuấn GĐ Sở dự
Hội trường Nhà văn hoá huyện Bình Lục
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị xin ý kiến các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc xác dịnh giá định quỹ đất 20 &percent; đất TM tại Dự án ĐTXD Nhà ở xã hội thuộc KĐT Đồng Văn Xanh và xử lý diện tích đất vượt quỹ đất 20 &percent; diện tích đất ở trong dự án (GM 1270 thay thế GM 1239) Đ/c Dũng và phòng QLGCS dự HN
Phòng họp tầng 2 Sở Xây dựng
Thứ 5, 23/05/2024:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 24/05/2024:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 25/05/2024:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 26/05/2024:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính