Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 04 tháng 05 năm 2023

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 04 tháng 05 năm 2023
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 22/05/2023:
Sáng

Chiều
Thứ 3, 23/05/2023:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị thảo luận các nội dung theo đề nghị của Trường Đại học thương mại (GM 437) Đồng chí Tư PGĐ sở và lãnh đạo phòng TCHCSN; QLG đi dự.
Phòng họp tầng 3 Sở Nội vụ
Chiều14:00 - ..........
UBND tỉnh tổ chức hội nghị đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 (Gm 174) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị.
Phòng 203 UBND tỉnh
14:00 - ..........
Hội nghị Các tổ chức doanh nghiệp thuê đất nhưng chưa ký hợp đồng thuê đất (GM 171) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG đi dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
16:00 - ..........
Rà soát các Dự án đấu giá đất tại Thành phố Phủ Lý; Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG đi dự.
Phòng Đồng chí Chức PCT UBND tỉnh
14:00 - ..........
Hội nghị thống nhất các nội dung báo cáo UBND tỉnh về xử lý đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (GM 879) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Phòng TCHCSN; Phòng QLNS; Phòng QLG dự hội nghị
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 4, 24/05/2023:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị UBND tỉnh nghe báo cáo thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính Phủ số 2211 (GM 175) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG đi dự.
Phòng 203 UBND tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị quyết toán dự án hoàn thành (GM 882) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
08:00 - ..........
Hội nghị làm việc với Uỷ ban Kiểm tra Trung Ương (CV 746) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Doãn TPTCDN đi dự
Phòng 301 Nhà B Trụ sở Tỉnh uỷ
Chiều13:30 - ..........
UBND tỉnh tổ chức kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 (GM 173) Đồng chí Tuấn GĐ sở đi dự.
Phòng khách 107 Trụ sở UBND tỉnh
14:00 - ..........
Hội nghị cung cấp nước sạch nông thôn tại xã Liêm Túc Thanh Liêm (GM 25) Phòng TCDN đi dự
Phòng họp 303 Nhà A Sở NNPTNT
14:00 - ..........
Mời dự hội nghị làm việc với Uỷ Ban Kiểm tra TW (CV 746) Đồng chí Thư PGĐ sở và Đồng chí Doãn TPTCDN đi dự.
Phòng 301 Nhà B Trụ sở Tỉnh uỷ
14:00 - ..........
Hội nghị quyết toán dự án hoàn thành (GM 881) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 5, 25/05/2023:
Sáng07:30 - ..........
Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và sản xuất vụ đông xuân năm 2022 (GM 188) Đồng chí Tuấn GĐ sở đi dự.
Hội trường tầng 1 nhà A1 Trụ sở UBND huyện Thanh Liêm
08:00 - ..........
Hội nghị thống nhất nội dung liên quan đến Bệnh viện Sản nhi (GM 880) Đồng chí Tư PGĐ sở dự.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
08:00 - ..........
Hội nghị giới thiệu các tiện ích điều hành thông minh (GM 176) Đồng chí Tuấn GĐ sở và Đồng chí Hoàng Tổ phó tổ tin học sở đi dự.
Tầng 2 Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo kết luận của Thanh tra Chính phủ và nghe sở tài chính báo cáo phương án rà soát xác định giá đất (GM 178) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG đi dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe Sở Tài chính báo cáo phương án giá đất của một số dự án (GM 177) Đồng chí Thư PGĐ sở và Phòng QLG dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
14:30 - ..........
Hội nghị làm việc với Đoàn công tác của TW Hội người cao tuổi Việt Nam (CV 743) Đồng chí Tuấn GĐ sở đi dự.
Phòng 207 Nhà A Trụ sở Tỉnh uỷ
Thứ 6, 26/05/2023:
Sáng08:00 - ..........
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông báo lịch giám sát (CV 72) Buổi sáng: UBND Thành phố Phủ Lý; Buổi chiều: Sở KHĐT; Sở Tài chính.; Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng QLNS đi dự.
Trụ sở của Sở KHĐT
Chiều15:00 - ..........
Thực hiện quy trình giới thiệu bổ sung quy hoạch (CV 320) Đồng chí Tuấn GĐ sở đi dự
Phòng họp Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh
Thứ 7, 27/05/2023:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 28/05/2023:
Sáng
Chiều​​


Sở Tài chính