Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 04 tháng 04 năm 2023

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 04 tháng 04 năm 2023
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 24/04/2023:
Sáng07:30 - ..........
Khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh (GM 54) Đồng chí Tuấn GĐ sở đi dự.
​​


Hội trường trụ sở UBND tỉnh
07:45 - ..........
Triệu tập kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XIX (CV 46) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.

Hội trường trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe Sở Tài chính báo cáo phương án giá đất (GM 142) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự.
Phòng 203 UBND tỉnh
15:30 - ..........
Thường trực tỉnh uỷ đi khảo sát cầu Kết nối xã Xuân khê Lý Nhân; xã AN Ninh huyện Bình Lục (VB 1468) Đồng chí Tư PGĐ sở đi dự. Tập trung tại Văn phòng Tỉnh uỷ. lúc 15h20
Văn phòng Tỉnh uỷ Hà Nam
Thứ 3, 25/04/2023:
Sáng07:45 - ..........
Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị cập nhật kiến thức mới (CV 724) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Hội trường trụ sở UBND tỉnh
07:45 - ..........
Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị cập nhật kiến thức mới (CV 35) Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ sở tài chính dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều16:00 - ..........
Sở Tài chính tổ chức hội nghị nghe Văn phòng sở báo cáo thực hiện văn bản số 334 của Sở Nội vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Thành phần: Ban Giám đốc sở và Ban Chấp hành Đảng uỷ dự hội nghị.
Phòng họp tầng 2 Sở Tài chính
Thứ 4, 26/04/2023:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị nghe Ban QLDA Đầu tư XD tỉnh (GM) Đồng chí Tư PGĐ sở và Phỏng TCĐT dự.
Phòng 203 UBND tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội (GM 11) Đồng chí Thư PGĐ sở đi dự theo tổ 2 cả ngày
Sáng: Xã Ngọc Lũ Bình lục; Chiều: Xã Nhật Tựu Kim bảng
08:00 - ..........
Hội nghị tiếp xúc cử tri của Quốc hội (GM 11) Đồng chí Tuấn GĐ sở đi dự theo tổ 1 cả ngày.
Sáng: Xã Nhân Nghĩa Lý Nhân; Chiều: Phường Thanh Châu Phủ Lý
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo kết quả rà soát các vụ việc phức tạp kéo dài trên dịa bàn tỉnh (GM 146) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Phòng 203 UBND tỉnh
Thứ 5, 27/04/2023:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo tiến độ GPMB 03 Dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (GM 151) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Phòng 309 Trụ sở UBND tỉnh
15:00 - ..........
Dự lễ công bố hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp cho 100% công dân trên địa bàn tỉnh (GM 1081) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự.
Hội trường H Công an tỉnh
Thứ 6, 28/04/2023:
Sáng07:00 - ..........
Quyết định số 15/QĐ -STC ngày 26/4/2023 Về việc Uỷ quyền cho Ông: Lê Hồng Tư Phó Bí Thư Đảng uỷ Sở, Phó Giám đốc SởTài chính điều hành mọi hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam trong thời gian Giám đốc Sở Tài chính đi công tác nước ngoài (Từ ngày 28/4/2023 đến hết ngày 12/5/2023)
Sở tài chính Hà Nam
08:00 - ..........
Nghe báo cáo xử lý ách tắc dòng chảy sông Vịn trên địa bàn huyện Thanh Liêm (GM 152) Đồng chí Tư PGĐ sở dự.
Phòng 309 Trụ sở UBND tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo các Đồ án quy hoạch (GM 149) Đồng chí Thư PGĐ sở đi dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều13:30 - ..........
Hội nghị xin ý kiến vào dự thảo hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ từ NSNN (GM 20) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCHCSN dự.
Phòng 303 nhầ Sở NN PTNT
14:00 - ..........
Nghe Sở Tài chính báo cáo phương án giá đất của một số dự án (GM 153) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Phòng 203 UBND tỉnh
Thứ 7, 29/04/2023:
Sáng07:00 - ..........
Sở Tài chính thông báo nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Lễ 30/4 - 01/5/2023 (Từ ngày 29/4 đến hết ngày 03/5/2023)
Giám đốc Sở yêu cầu các phòng ngắt cầu dao điện; Khoá cửa phòng làm việc trong thời gian nghỉ Lễ.
Sở tài chính Hà Nam
Chiều
Chủ nhật, 30/04/2023:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính