Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 02 tháng 12 năm 2022

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 02 tháng 12 năm 2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 12/12/2022:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Sở tài chính tổ chức hội nghị xin ý kiến các sở ngành (GM 2681) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
14:00 - ..........
Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng quân sự địa phương năm 2022 (GM 513) Đồng chí Tư PGĐ sở dự.
Hội trrường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Thứ 3, 13/12/2022:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Sở Tài chính tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá tập thể và cá nhân Ban Giám đốc Sở năm 2022; Thành phần: Ban Giám đốc sở; Ban Chấp hành đang uỷ sở; Lãnh đạo các đơn vị phòng chuyên môn thuộc sở; Trưởng các đoàn thể của sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 4, 14/12/2022:
Sáng08:30 - ..........
Tổ chức làm việc về Luật đấu thầu (Sửa đổi) (CV 914) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp 4A4 Toà nhà Quốc hội số 01 đường Độc lập Hà Nội.
Chiều
Thứ 5, 15/12/2022:
Sáng
Chiều13:30 - ..........
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022 (CV 273) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự.
Phòng 401 Nhà A trụ sở tỉnh uỷ
Thứ 6, 16/12/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách (GM 1081) Đồng chí Thư PGĐ sở dự.
Hội trường khách sạn Hải Đăng
Chiều
Thứ 7, 17/12/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội thảo Diễn đàn kinh tế Việt Nam do Chính Phủ và Ban KTTW đồng chủ trì (CV 2837) Đồng chí Tuấn GĐ sở đi dự.
Phòng 343 Tầng 3 Trung tâm hội nghị Quốc gia
Chiều
Chủ nhật, 18/12/2022:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính