Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy sáng tạo trong quản lý tài chính, ngân sách

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy sáng tạo trong quản lý tài chính, ngân sách

Trong những năm qua, nhờ tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đặc biệt là trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, ngành Tài chính đã góp phần tích cực tạo ra sự tiện lợi, nhanh chóng cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực tài chính – ngân sách nhà nước.

Đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực phát triển quan trọng cho mọi ngành kinh tế. Xác định “đẩy mạnh hiện đại hóa, phát triển nền tảng tài chính số trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số” là một trong các đột phá trong Chiến lược Tài chính đến năm 2030, Bộ Tài chính đã tập trung triển khai có hiệu quả các hệ thống thông tin lớn, cốt lõi bám sát chương trình chuyển đổi số, trong đó đặc biệt chú trọng hỗ trợ trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc.

Lĩnh vực thuế - tiên phong trong chuyển đổi số

Trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính luôn chủ động trong việc rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật để chống các hình thức chuyển giá, trốn thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ tiền thuế vào NSNN. Trong đó, đã chủ động rà soát quy định, chính sách về tài chính, phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp, kết nối chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước với tổ chức, doanh nghiệp và người dân, ban hành theo thẩm quyền nhiều Thông tư quy định về phí liên quan đến cơ sở dữ liệu của Nhà nước theo quy định.

Nhiều giải pháp để đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý thuế đã được cơ quan thuế chủ động triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp tìm kiếm nguồn thu, bù đắp một số khoản thu, sắc thuế bị ảnh hưởng giảm thu. Trong đó, cơ quan thuế đã xây dựng Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký, khai thuế, nộp thuế. Đã có 85 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký và được cấp MST qua Cổng TTĐT. Tổng số thuế trong quý I các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp trực tiếp qua cổng TTĐT là 2.037 tỷ đồng.

Trong nước, Bộ Tài chính đã hoàn thành xây dựng và chính thức triển khai Cổng Thông tin điện tử để tiếp nhận dữ liệu của các sàn giao dịch thương mại điện tử phục vụ công tác quản lý thuế. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong lĩnh vực thương mại điện tử, Bộ Tài chính đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/XT-TTg.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng đã xây dựng phần mềm tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử và triển khai trên toàn quốc từ ngày 21/4/2022. Đến nay 100% doanh nghiệp, tổ chức và hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Lũy kế từ khi triển khai đến hết quý I/2024 số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận, xử lý khoảng 7,12 tỷ hóa đơn, trong đó 2 tỷ hóa đơn có mã và hơn 5,12 tỷ hóa đơn không mã.

Tính đến cuối quý I/2024, có trên 5.300 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là hơn 252,8 triệu hóa đơn.

Sau thời gian triển khai tích cực, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc đồng hành của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, sự chủ động, quyết tâm của các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đến nay cơ bản các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Tính đến hết ngày 31/3/2024, toàn quốc đã có 15.931 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, đạt 99,97% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Chuyển đối số đồng bộ- ghi nhận từ chỉ số xếp hạng Par-index

Đối với lĩnh vực kho bạc, Bộ Tài chính đã hoàn thành triển khai hệ thống chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư qua kho bạc nhà nước (ĐTKB-GD) để quản lý, kiểm soát thanh toán các dự án nguồn vốn đầu tư công thực hiện kiểm soát chi qua kho bạc nhà nước. Số liệu giao dịch được cập nhật trực tuyến theo thời gian thực từ hệ thống giao dịch ĐTKB-GD sang hệ thống tổng hợp báo cáo THBC-LAN để lập báo cáo theo chế độ quy định, đảm bảo số liệu báo cáo giải ngân vốn đầu tư công phản ánh đầy đủ, chính xác số liệu báo cáo chi đầu tư của KBNN và Bộ Tài chính từ hàng tuần xuống hàng ngày; hỗ trợ các kho bạc địa phương trong việc theo dõi, báo cáo chính quyền sở tại đầy đủ số liệu.

Trong lĩnh vực hải quan, hệ thống pháp luật về hải quan hiện đại, minh bạch, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với các cam kết quốc tế, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Tính đến ngày 15/3/2024, cơ chế một cửa quốc gia đã có 250 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành kết nối với sự tham gia của hơn 69,7 nghìn doanh nghiệp.

Tính đến ngày 25/3/2024, Bộ Tài chính có 765 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 383 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 123 dịch vụ công trực tuyến một phần và 259 dịch vụ công cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc tích hợp 284 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được hình thành và đưa vào khai thác sử dụng. Nhiều dữ liệu quan trọng của ngành Tài chính liên quan đến các lĩnh vực trọng yếu như thu, chi NSNN, thu theo sắc thuế, địa bàn thu, thu xuất nhập khẩu,… đã được kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đã cung cấp các chỉ tiêu quan trọng như thu, chi NSNN, thu theo sắc thuế, địa bàn, thu xuất nhập khẩu, cán cân thương mại,…

Những kết quả tích cực trong chuyển đổi số của ngành Tài chính đã được người dân, doanh nghiệp, tổ chức đánh giá cao. Năm 2024, Bộ Tài chính xếp vị trí thứ 3 với kết quả Chỉ số cải cách hành chính - PAR Index đạt 89,76%. Đây là năm thứ 10 liên tiếp (từ 2014 - 2023), Bộ Tài chính nằm trong nhóm 3 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu về PAR Index. Điều này cũng thể hiện rõ vai trò tiên phong của Bộ Tài chính trong quản lý và thực hiện các quy định pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước.

HP​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính