Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính phủ lập các tổ công tác gỡ vướng giải ngân đầu tư công

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  
Chính phủ lập các tổ công tác gỡ vướng giải ngân đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Các tổ công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ và một số Bộ trưởng làm Tổ trưởng, trong đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc được giao làm Tổ trưởng Tổ công tác số 5.

Theo kế hoạch, 6 tổ công tác sẽ kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân đầu tư công năm nay tại các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 60% tính đến hết tháng 10; các dự án đang triển khai thực hiện trong năm nay và một số dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2022. Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 10/12/2021.

Trong 6 tổ công tác được thành lập, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc được giao làm Tổ trưởng Tổ công tác số 5, kiểm tra các địa phương: Quảng Trị, Quảng Bình, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Cà Mau.

Thành lập 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,
đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Nguồn: Internet.

Theo Quyết định số 1962/QĐ-TTg, các Tổ công tác sẽ có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công, nhất là dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tại các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; Giải thích, hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định có liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công….

Tổ công tác có nhiệm vụ báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra và đề xuất, kiến nghị cụ thể (nếu có), gửi Thủ tướng Chính phủ trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đối với bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Thường trực các Tổ công tác do lãnh đạo Chính phủ làm Tổ trưởng, có trách nhiệm giúp Tổ trưởng xây dựng báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra và đề xuất kiến nghị của Tổ công tác.

T.N​


Công thông tin điên tử Bộ Tài chính