Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư đề nghị các địa phương phối hợp triển khai hoá đơn điện tử

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư đề nghị các địa phương phối hợp triển khai hoá đơn điện tử

Ngày 07/2/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có thư gửi các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các ngành trên địa bàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và cơ quan thuế trong việc triển khai hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc. Ảnh: MT

Trong thư, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc bày tỏ lời cảm ơn trân trọng tới đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về sự chia sẻ, động viên, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn trong việc phối hợp chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan, tài chính, kho bạc để quản lý thu ngân sách nhà nước thời gian qua. Nhờ đó, công tác thu ngân sách nhà nước nói chung, công tác quản lý thu của ngành Thuế và công tác triển khai hoá đơn điện tử nói riêng đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo Bộ trưởng, để đáp ứng tốt hơn việc sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng, ngành Thuế đã xây dựng giải pháp và chính thức vận hành Hệ thống hóa đơn điện từ khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 15/12/2022 với nhiều lợi ích. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận, các hình thức hóa đơn điện tử thông thường như hóa đơn có mã, hóa đơn không mã đã triển khai trong thời gian qua chưa đáp ứng tốt cho một số hoạt động kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng, có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị từng hóa đơn không nhiều nhưng số lượng hóa đơn rất lớn như: hoạt động kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vui chơi giải trí, siêu thị, ngành vàng,…

Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính trong chương trình chuyển đổi số thời gian tới. Do đó. Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố để thực hiện thành công hóa đơn điện tử nói chung và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nói riêng.

Người đứng đầu ngành Tài chính đề nghị Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm và chỉ đạo các cơ quan liên quan trên địa bàn: tài chính, ngân hàng nhà nước, công thương, công an, thông tin truyền thông... phối hợp với cơ quan thuế để đề xuất các giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng bán lẻ ít lấy hóa đơn (ăn uống, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh vàng bạc,...).

Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc triển khai hóa đơn điện tử nói chung và triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Bên cạnh đó, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố để chỉ đạo Cục Thuế chủ trì tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền gắn với chương trình “Hóa đơn may mắn" do ngành Thuế triển khai trên toàn quốc.

HP​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính