Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 836/ĐA-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam của Sở Tài chính Hà Nam

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Cải cách hành chính  
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 836/ĐA-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam của Sở Tài chính Hà Nam

Loại văn bản

Kế hoạch

Số kí hiệu văn bản

1093/KH-STC

Trích yếu

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 836/ĐA-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam của Sở Tài chính Hà Nam

Ngày ban hành

16/6/2017

Ngày hiệu lực

16/6/2017

Cơ quan ban hành

Sở Tài chính Hà Nam

Người ký

Trịnh Văn Thế - Giám đốc

Tập tin đính kèm

1093/KH-STC

VP