Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ GIÁ

QUẢN LÝ GIÁ Đăng ký giá, kê khai giá  
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ GIÁ
STT TÊN HÀNG HÓA DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGÀY ĐĂNG KÝ CHI TIẾT NỘI DUNG
01 Xi măng Công ty CP xi măng Phúc Lộc  01/04/2012 Bảng đăng ký
02 Gas Công ty Gas PETROLIMEX Hải Phòng  02/04/2012 Bảng đăng ký
03 Gạch đất nung, đá xây dựng Công ty CP gạch Khang Minh  02/05/2012 Bảng đăng ký
 04 Gas Công ty TNHH khí đốt Gia Định  01/05/2012 Bảng đăng ký
 05 Gas Công ty Gas PETROLIMEX Hải Phòng  06/06/2012 Bảng đăng ký
 06 Gas Công ty Gas PETROLIMEX Hải Phòng  01/07/2012 Bảng đăng ký
07 Thức ăn chăn nuôi Công ty CP dinh dưỡng Hồng Hà 01/08/2012 Bảng đăng ký
08 Gas Công ty TNHH khí đốt Gia Định 01/09/2012 Bảng đăng ký
09 Sữa Đại lý Nguyễn Thị Minh 11/06/2014 Bảng đăng ký
10 Sữa Doanh nghiệp Tư nhân Tú Tài 11/06/2014 Bảng đăng ký
11 Sữa  Doanh nghiệp Tư nhân Bình Yến 28/05/2014 Bảng đăng ký

 

 

 

 

 

TTG