Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu nội địa 02 tháng đầu năm đạt khá

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin tài chính  
Thu nội địa 02 tháng đầu năm đạt khá

Lũy kế thu NSNN 02 tháng đầu năm ước đạt 399,4 nghìn tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nội địa đạt 24,6% dự toán; thu từ dầu thô đạt 21,2% dự toán; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 16,6% dự toán.

Ảnh minh họa: Tuệ Anh

Nhiều khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so cùng kỳ

Số thu nội địa 02 tháng đầu năm đạt khá so dự toán và tăng so cùng kỳ chủ yếu do hoạt động của nền kinh tế những tháng đầu năm vẫn duy trì đà tăng trưởng khả quan từ cuối năm trước và tác động tích cực của thị trường tiêu thụ hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán; trong 02 tháng đầu năm đã tập trung thu các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (các doanh nghiệp thuộc diện nộp theo quý) phát sinh quý IV/2023 theo chế độ nộp NSNN đầu năm 2024.

Hầu hết các khoản thu, sắc thuế có tiến độ thu đạt khá so dự toán và tăng trưởng so cùng kỳ, trong đó: thu từ 03 khu vực kinh tế ước đạt 27,5% dự toán, tăng 14,4% so cùng kỳ năm 2023 (trong đó: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 25,2% dự toán, tăng 4,5% so cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 27,2% dự toán, tăng 14,3%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 29,1% dự toán, tăng 19,9% so cùng kỳ); thuế thu nhập cá nhân ước đạt 23,8% dự toán, tăng 4,7%; thuế bảo vệ môi trường ước đạt 17,4% dự toán, tăng 37,4%; các loại phí, lệ phí ước đạt 19,8% dự toán, tăng 15,9%; thu từ hoạt động hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt 29,7% dự toán, tăng 39,6%; thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 44,9%, tăng 1,9% so cùng kỳ.

̀ số thu trên địa bàn, ước tính có 55/63 địa phương thực hiện thu nội địa 02 tháng đạt trên 16% dự toán; 53/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 10 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn

Luỹ kế chi 02 tháng ước đạt 270,7 nghìn tỷ đồng, bằng 12,3% dự toán, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân đạt 9,13% kế hoạch vốn đầu tư phát triển Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi ước đạt 23% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 13,9% dự toán.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 02 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng vui đón Tết cổ truyền. Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp 12.737 tấn gạo dự trữ quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Riêng về chi đầu tư phát triển, dự toán năm 2024 Quốc hội quyết định là 677,3 nghìn tỷ đồng; kế hoạch vốn đầu tư phát triển Thủ tướng Chính phủ đã giao là 657,3 nghìn tỷ đồng (không bao gồm 20.000 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển không thuộc phạm vi của Luật Đầu tư công). Tổng hợp đến thời điểm báo cáo, các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư tăng thêm trên 32,4 nghìn tỷ đồng (từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương,…) so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn là 664,5 nghìn tỷ đồng, đạt 101,09% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (không kể số kế hoạch vốn các địa phương giao tăng thêm, thì đạt 96,15%). Tính đến ngày 24/02/2024, vẫn còn 25,3 nghìn tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết của 20 bộ, cơ quan trung ương và 38 địa phương, chiếm 3,85% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến hết ngày 26/02/2024, đã thực hiện phát hành 37,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 11,99 năm, lãi suất bình quân 2,19%/năm.

NS


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính