Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tuần 01 tháng 11 năm 2023

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lịch tuần 01 tháng 11 năm 2023
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 30/10/2023:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác định giá đất (GM 372) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.


Phòng 203 UBND tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị thống nhất nội dung quy hoạch tỉnh Hà nam (GM 369) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe Sở KHĐT báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (GM 370) Đồng chí Tuấn GĐ sở và Phòng TCĐT dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Thứ 3, 31/10/2023:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến hoàn thiện Kế hoạch Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (GM 373) Đồng chí Thư PGĐ sở dự.
Phòng họp 309 Trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo đề xuất xử lý các tồn tại của các Nhà máy nước sạch nông thôn (GM 374) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Thư PGĐ sở; Phòng TCDN ; Phòng QLG dự hội nghị.
Phòng 203 UBND tỉnh
Thứ 4, 01/11/2023:
Sáng07:45 - ..........
Hội nghị làm việc với tổ giúp việc Ban chỉ đạo 167 của UBND tỉnh (GM 408) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG đi dự.
Trụ sở UBND huyện Thanh Liêm
Chiều
Thứ 5, 02/11/2023:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị làm việc với Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo trung ương Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tại Hà Nam (GM 11) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường Sở Giáo dục Đào tạo
Thứ 6, 03/11/2023:
Sáng08:30 - ..........
Tham dự hội thảo về công tác giám định Tư Pháp và định giá tài sản tố tụng hình sự (GM 941 và CV 4121)) Đồng chí Thư PGĐ sở chỉ đạo và dự hội nghị. Phòng TCHCSN và Đồng chí Hương PP QLG dự hội nghị.
Hội trường Thi Sơn Tầng 3 Khách sạn Mường Thanh
Chiều
Thứ 7, 04/11/2023:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 05/11/2023:
Sáng
Chiều​​​


Sở Tài chính