Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tuần 05 tháng 08 năm 2023

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lịch tuần 05 tháng 08 năm 2023
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 28/08/2023:
Sáng08:00 - ..........
Dự phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung Ương các Chương trình mục tiêu quốc gia trực tuyến với các địa phương (GM 302) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCHCSN dự.


Phòng họp 320 UBND tỉnh
08:00 - ..........
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe Sở Tài chính , các ngành báo cáo phương án giá đất (GM 304) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án quốc phòng (GM 333) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự .
Hội trường UBND xã Thanh Nghị
Chiều
Thứ 3, 29/08/2023:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo xử lý tồn tại vướng mắc đối với các doanh nghiệp đang sử dụng đất nhưng chưa được cơ quan nhà nước cho thuê đất (GM 303) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG đi dự.
Phòng 203 UBND tỉnh
08:00 - ..........
Sở TNMT tổ chức hội nghị thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện (GM 2118) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG đi dự
Hội trường tầng 2 Sở TNMT
08:00 - ..........
Sở Tài chính tổ chức hội nghị liên quan đến các nhà máy nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh (GM 1654) Thành phần: Ban Giám đốc Sở; Phòng TCDN dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều14:00 - ..........
UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe các đơn vị báo cáo đề nghị cập nhật kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (GM 301) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Thứ 4, 30/08/2023:
Sáng07:55 - ..........
Hội nghị tỉnh uỷ tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 25 của Ban chấp hành TW đảng (CV 821) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự.
Hội trường UBND tỉnh
Chiều
Thứ 5, 31/08/2023:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Tham dự chương trình trao thưởng Hoá đơn may mắn (GM 108) Đồng chí Thư PGĐ sở dự.
Hội trường tầng 2 Cục Thuế tỉnh
Thứ 6, 01/09/2023:
Sáng07:00 - ..........
Sở Tài chính thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục: Thời gian từ thứ 6 ngày 01/9/2023 đến hết thứ 2 ngày 04/9/2023 (Dương lịch) . Giám đốc Sở Yêu cầu các phòng chấp hành tốt công tác an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy trong cơ quan.
SỞ TÀI CHÍNH
Chiều
Thứ 7, 02/09/2023:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 03/09/2023:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính