Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tuần 04 tháng 11 năm 2023

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lịch tuần 04 tháng 11 năm 2023
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 20/11/2023:
Sáng09:00 - ..........
Sở Tài chính tổ chức hội nghị họp Ban Giám đốc ; Ban Chấp hành Đảng uỷ ; Thành phần Ban Giám đốc; Ban Chấp hành Đảng uỷ và Lãnh đạo Văn phòng Sở dự hội nghị.


Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
09:30 - ..........
Sở Tài chính tổ chức hội nghị Ban Giám đốc mở rộng kiện toàn chức danh Trưởng phòng QLG Công sản: Thành phần: Ban Giám đốc; Ban Chấp hành đảng uỷ; Trưởng các đơn vị phòng chuyên môn của sở; Bí Thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch hội cựu chiến binh
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều
Thứ 3, 21/11/2023:
Sáng08:30 - ..........
Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh (GM 388) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT tham gia.
Phòng 203 UBND tỉnh
Chiều
Thứ 4, 22/11/2023:
Sáng08:00 - ..........
Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất dừng chủ trương đầu tư dự án tại Thành phố Phủ lý (GM 391) Đồng chí Tư PGĐ sở và Phòng TCĐT dự hội nghị.
Phòng 203 UBND tỉnh
Chiều
Thứ 5, 23/11/2023:
Sáng08:00 - ..........
Dự phiên họp HĐND tỉnh (CV 4590) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 207 Nhà A Trụ sở Tỉnh uỷ
Chiều
Thứ 6, 24/11/2023:
Sáng07:30 - ..........
Dự lớp tập huấn nghiệp vụ Công tác tổ chức xây dựng Đảng (CV 1588) Đồng chí Kiên CVP đi dự.
Khách sạn Hoà Bình
07:30 - ..........
Mời dự hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác PCTN năm 2023 (CV 908) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường Công an tỉnh Hà nam
08:00 - ..........
Thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh (KH 40) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Tư PGĐ sở ; TPQLNS; TPQLG;; TPTCHCSN; Đồng chí Giang PP TCHCSN dự hội nghị.
Phòng họp tầng 4 Trụ sở HĐND tỉnh
Chiều16:00 - ..........
Hội nghị công bố và lưu hành quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nam (GM 1169) Đồng chí Tuấn GĐ sở và Đồng chí Thành PCVP đi dự.
Hội trường tầng 5 Kho bạc NN tỉnh
Thứ 7, 25/11/2023:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 26/11/2023:
Sáng
Chiều​​


Sở Tài chính