Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 04 tháng 11 năm 2022

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 04 tháng 11 năm 2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 28/11/2022:
Sáng08:00 - ..........
Mời họp ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (CV 626) Đồng chí Tư PGĐ sở và Phòng QLNS đi dự.(HỌP CẢ NGÀY)
Phòng 401 Nhà A trụ sở tỉnh uỷ
Chiều
Thứ 3, 29/11/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai NQ của Bộ chính trị về PTKTXH (CV 624) Đồng chí Tư PGĐ sở dự.
Hội trường trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 4, 30/11/2022:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Thẩm tra báo cáo dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh (KH 33) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Tư PGĐ sở ; TPQLNS; Lãnh đạo phòng TCHCSN dự hội nghị.
Phòng họp tầng 4 Trụ sở HĐND tỉnh
Thứ 5, 01/12/2022:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 02/12/2022:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 03/12/2022:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 04/12/2022:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính