Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 04 tháng 08 năm 2022

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 04 tháng 08 năm 2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 29/08/2022:
Sáng07:30 - ..........
Dự kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá XIX ; Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Hội trường trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 3, 30/08/2022:
Sáng07:30 - ..........
Đại hội đại biểu hội cựu TNXP tỉnh hà Nam; Đồng chí Thư PGĐ sở và Văn phòng sở dự chúc mừng.
Hội trường Công an tỉnh
08:00 - ..........
Nghe báo cáo tình hình , đôn đốc thực hiện các Dự án Thuỷ lợi... (GM 357) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều13:30 - ..........
UBND tỉnh nghe các đơn vị báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (GM 358) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Thứ 4, 31/08/2022:
Sáng07:30 - ..........
Hội nghị nghe Sở GTVT và các đơn vị báo cáo các dự án giao thông (GM 359) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 203 UBND tỉnh
07:30 - ..........
Họp Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương (GM 06) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 4 Sở GD - ĐT
Chiều
Thứ 5, 01/09/2022:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 02/09/2022:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 03/09/2022:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 04/09/2022:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính