Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 04 tháng 03 năm 2023

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 04 tháng 03 năm 2023
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 27/03/2023:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ (GM 96) Đồng chí Tuấn GĐ sở và phòng QLNS dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Thứ 3, 28/03/2023:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị về công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án giao thông (GM 100) Đồng chí Tuấn GĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo rà soát một số dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư và các vị trí trụ sở cơ quan không còn nhu cầu sử dụng bàn giao làm trụ sở Công an xã (GM 99) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Thứ 4, 29/03/2023:
Sáng
Chiều
Thứ 5, 30/03/2023:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến về chuyển đổi số (GM 97) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh
Chiều
Thứ 6, 31/03/2023:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 01/04/2023:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 02/04/2023:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính