Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 03 tháng 02 năm 2023

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 03 tháng 02 năm 2023
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 20/02/2023:
Sáng09:00 - ..........
Dự hội nghị công bố Quyết định thanh tra của Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ (GM 44) Đồng chí Thư PGĐ sở và Đồng chí Kiên CVP sở đi dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều
Thứ 3, 21/02/2023:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội (GM 46) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác GPMB một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (GM 47) Đồng chí Thư PGĐ sở và Phòng QLG dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
17:45 - ..........
Dự tiệc chiêu đãi Đoàn công tác của Hàn Quốc (GM 09) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự.
Tầng 6 Khách sạn Vinpenarl Phủ Lý
16:00 - ..........
Làm việc với Đoàn công tác của Hàn Quốc (GM 10) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Thứ 4, 22/02/2023:
Sáng07:30 - ..........
Sở Tài chính triệu tập toàn thể cán bộ đảng viên , công chức và người lao động dự hội nghị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh )
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
07:45 - ..........
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 (Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh) Các đồng chí trong Ban Giám đốc sở đi dự.
Nhà Văn hoá tỉnh Hà Nam
Chiều13:45 - ..........
Hội nghị quán triệt một số văn bản của Trung Ương của tỉnh (CV 668) Các đồng chí Trong Ban Giám đốc sở dự.
Hội trường trụ sở UBND tỉnh
Thứ 5, 23/02/2023:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị nghe Sở Y tế báo cáo hỗ trợ kinh phí chi thù lao cho cộng tác viên dân số năm 2021 trên địa bàn tỉnh (GM 48) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCHCSN dự.
Phòng 203 UBND tỉnh
09:00 - ..........
Hội nghị nghe sở VHTT du lịch báo cáo văn hoá Hà nam - Nhật bản (GM 50) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCHCSN dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị triển khai Chỉ thị 02 của Chủ tịch UBND tỉnh về đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh (GM 49) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường H Công an tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị ;àm việc với Tập đoàn Khách sạn Mikazuki (GM 51) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Thứ 6, 24/02/2023:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 25/02/2023:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 26/02/2023:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính