Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 02 tháng 09 năm 2022

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 02 tháng 09 năm 2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 12/09/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác PCCC (GM 367) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều
Thứ 3, 13/09/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid - 19 (GM 366) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
08:00 - ..........
UBND tỉnh nghe Sở Tài chính báo cáo phương án giá đất (GM 368) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị
Phòng 203 UBND tỉnh
Chiều
Thứ 4, 14/09/2022:
Sáng
Chiều
Thứ 5, 15/09/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị về định hướng sửa đổi Nghị định số 04 /NĐ - CP quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô (CV 9023) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Bộ tài chính
08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (GM 371) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều
Thứ 6, 16/09/2022:
Sáng07:45 - ..........
Hội nghị đôn đốc tiến độ thực hiện dự án xây dựng các trạm bơm đầu mối ; tiến độ đàu tư dự án giao thông (GM 380) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Trụ sở UBND tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng đạo đức công vụ, văn hoá công sở, quy tắc ứng xử đối với cán bộ công chức (GM 751) Đồng chí Chánh Văn phòng đi dự.
Hội trường trụ sở UBND tỉnh
08:45 - ..........
GPMB các dự án Kim bảng (GM 380) Đồng chí Thư PGĐ sở dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Quy hoạch TP Phủ lývà Bình lục (GM 382) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
14:00 - ..........
Hội nghị Ban chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2022 ((GM 375) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 203 UBND tỉnh
14:00 - ..........
Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện NĐ 78/NĐ - CP (GM370) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường trụ sở UBND tỉnh
Thứ 7, 17/09/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (GM 378) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều
Chủ nhật, 18/09/2022:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính